2018/11/24

ความทรมานแสนจะคงทน

ความสุขเพียงไม่นานก็เลยผ่าน
แต่ความทรมานแสนจะคงทน

No comments:

Post a Comment