2018/11/24

ปราถนาหลังฝน

อยากมีรุ่งอรุณยามยามเช้าใหม่
อยากมีคนคนเข้าใจเพียงสักคน
อยากมีแสงแสงนำทางช่วยหลุดพ้น
ผ่านคืนฝนพ้นวันหนาวทุกวิกาล

No comments:

Post a Comment