2018/11/24

บ่คิดฮอดเจ้าดอก

บ่คิดฮอด เจ้าจักหน่อย แต่ใจลอย มื้อละร้อยเทื่อ
เหลียวขึ้นเมือ เบิ่งฟ้า เห็นแต่หน้า เจ้าสู่ยาม
บ่คิดฮอดเจ้าซ้ำ แต่ อกระกำ บ้าป่วง
บ่เห็นหน้าพุ่มพวง บ่เห็นฮอยน้องยิ้ม ย้านเป็นบ้า ป่วยตาย


No comments:

Post a Comment