2018/11/24

หลอกให้รัก เต็มนาวา

สิ่งเธอทำ สร้างฝัน ฉันละเมอ
สิ่งที่เธอ หลอกกัน สร้างฝันหลง
สิ่งที่เธอ ลวงทิ่มแทง ใจซื่อตรง

เจ็บช้ำปลง ไซร์ทำกัน เพื่ออะไร
...เจ็บช้ำปลง ปวดใจฟรี อีกนานเท่าใด


No comments:

Post a Comment