2018/11/24

ดาว...จันทร์

ดาวนับล้าน ช่วยกัน...จรัสแดง
ร่วมลงแรง ส่องแสง สู่โลกหล้า
ฤ จะอาจสู้แรง...แสงจันทรา
อนิจา ดาวโศก...โลกมีจันทร์

ดาว คงรอ เดือนดับ...ลับแสงส่อง
แสงเรืองรอง นิดน้อย คิดแข่งขัน
รอวันไหน โลกร้างไร้ ซึ่งแสงจันทร์
ขอให้ฉัน เคียงโลกบ้าง...ดาวรำพึง

No comments:

Post a Comment