2018/11/24

ปล่อยน้ำตาล้างให้ลืมกลิ่นความหลัง

ปล่อยน้ำตาล้างให้ลืมกลิ่นความหลัง
ร้องให้ดังให้เสียงกลบใจหวั่นไหว
หนาวให้พอให้มันลึกให้สุดใจ
แหละจำไว้ให้จำไว้เป็นบทเรียน

No comments:

Post a Comment