2018/11/24

หากหันเห...หันไปไกลๆ...อย่าได้หันกลับมา

หันเห...ให้จำไว้ หากมีใจ ให้ใครคนอื่น
หันกลับไป...ให้บอกใจเหี่ยวๆดวงนั้น เห็นความหลัง
หันไปไกลๆ...ให้จำไว้ หากหวนคิด หวนรื้นฟื้อ คืนสู่รัง
อย่าได้หวัง...อย่าได้หวน...หันกลับมา

หากหันเห...หันไปไกลๆ...อย่าได้หันกลับมา

No comments:

Post a Comment