2018/11/24

เศษหัวใจ

'เศษสลึง' พึงเก็บมีคุณค่า
'เศษเวลา' เสียสละมีความหมาย
'เศษสมอง' ไม่เคยจำเลยคุณควาย
'เศษหัวใจ' อย่างมึงเขาไม่แล

No comments:

Post a Comment