2018/11/21

ชีวิตคู่มันไม่เหมือน PC
ถ้าเจออะไรโน่นนี่แค่สั่ง reset มันก็หาย

No comments:

Post a Comment