2018/11/24

เจ็ดวันเว้นห่างดนตรี (chomjun version)

เจ็ดวันเว้นห่าง ดีกรี
ห้าวันหนีท่องราตรี เนิ่นช้า
สามวันจากนารี (เรา)ขอมี คนอื่น

No comments:

Post a Comment