2018/11/24

4-12 เม.ย. พม่าหยุดส่งก๊าซ

จะตัดก๊าชตัดไฟก็ตัดไป
แต่อย่าตัดความคิดถึงและห่วงใยเลยคนดี

No comments:

Post a Comment