2018/11/24

หน้าที่หญิงงาม

จิตกรสร้างภาพศิล
ศิลปินสร้างเพลงรัก
อันหญิงงามตามหน้าที่ล้วนประจักษ์
สร้างแผลรักลอยใจจรจบจากลา

No comments:

Post a Comment