2018/11/24

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ตัวอย่าง ที่ห้องมียุงสองตัว แต่ซื้อไม้ตียุงมา 159 บาท ชาร์ทไฟอีก 2 ชม. เพื่อตียุงสองตัว

No comments:

Post a Comment