2018/11/24

หัวใจที่ไร้แสงธาร

ฟ้ามืดมิดยังมีดวงดาวแสง
ทะเลทรายแห้งแล้งมีโอเอซิส
แต่หัวใจที่แหลกสนิท
คงมืดมิดแห้งแล้งไร้แสงธาร

No comments:

Post a Comment