2018/11/24

ไม่หยุด

แม้ขาเจ็บเข่าเคล็ดเดินไม่ได้
แต่หัวใจใช่หยุดหยุดเดินนิ่ง
แม้บางทีต้องเจอะเจอรักไม่จริง
ไม่ลาทิ้งยังคงหารักจริงใจ

No comments:

Post a Comment