2018/11/24

ใจละเมอ

ไม่ได้เพ้อยามก่อนนอน
ไม่ได้ฝันตอนยามตื่น
...แค่ใจละเมอ
มองเธอแค่ข้างเดียว
รักเธอแค่ข้างเดียว
แม้ตัวเธอไม่รู้ไม่เป็นไร
...ก็ใจละเมอ

No comments:

Post a Comment